Học Toán từ con số 0

  Mục lục bài giảng
  • Một số kiến thức trọng tâm
  • Phương trình đường tròn
  • Vị trí tương đối giữa 1 điểm và đường tròn
Nhấn để bật tiếng
X

HÌNH HỌC

Bài 7: Phương trình đường tròn trong mặt phẳng

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 260

Chưa có thông báo nào