Học toán từ con số 0 - Thầy Lưu Huy Thưởng

HÌNH HỌC

Bài 7: Phương trình đường tròn trong mặt phẳng

Độ dài: 45 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Một số kiến thức trọng tâm
  • Phương trình đường tròn
  • Vị trí tương đối giữa 1 điểm và đường tròn
X