PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • VD
  • y=|f(x)|
  • y=f(|x|)
  • VD
  • Cực trị hàm trị tuyệt đối
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 01. HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 8. Đồ thị hàm chứa trị tuyệt đối và các biến đổi đặc biệt

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 910

Chưa có thông báo nào