PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Hình chóp
  • Chóp tam giác đều
  • Chóp có đường cao
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 02. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

Bài 3. Các loại hình trong đề thi

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 764

Bài giảng cung cấp các kiến thức (định nghĩa, tính chất) về các loại hình thường xuất hiên trong đề thi.

Lưu ý: Bài giảng này, thầy không cung cấp BTTL

Chưa có thông báo nào