PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Bổ sung về tích có hướng
  • 1. Khoảng cách
  • 2. Góc
  • 3. Cách đặt hệ Oxyz
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 02. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

Bài 6. Phương pháp tọa độ hóa trong hình không gian (P2)

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 613

Chưa có thông báo nào