PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

CHUYÊN ĐỀ 02. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

Bài 6. Phương pháp tọa độ hóa trong hình không gian (P2)

Độ dài: 49 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (1)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Bổ sung về tích có hướng
  • 1. Khoảng cách
  • 2. Góc
  • 3. Cách đặt hệ Oxyz
  • Ví dụ
X