PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết cơ sở
  • Thể tích khối chóp
  • Bài tập 1, 2
  • Bài tập 3 - 6
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 02. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

Bài 9. Những điểm mấu chốt giải nhanh dạng toán thể tích khối chóp

Độ dài: 58 phút - Số lượt học 532

Bài giảng cung cấp các phương pháp tính thể tính khối chóp, cung cấp các tư duy giải nhanh.

Chú ý: trong BT3 thầy viết nhầm BCD thành ABC, các kết quả về sau vẫn chuẩn.

Chưa có thông báo nào