PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu chung
  • 1. Lăng trụ đứng, Lăng trụ đều
    • Ví dụ 1 - 2
    • Ví dụ 3
  • 2. Lăng trụ xiên
    • Ví dụ 4 - 5
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 02. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

Bài 10. Những điểm mấu chốt giải nhanh dạng toán thể tích lăng trụ

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 334

Chưa có thông báo nào