PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Các dạng hình học cơ bản
    • Điểm biểu diễn số phức
    • Dạng 1. Đường thẳng
    • Dạng 2. Đường tròn
    • Dạng 3. Elip
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 07. SỐ PHỨC

Bài 2. Dạng hình học của số phức

Độ dài: 53 phút - Số lượt học 2.523

Chưa có thông báo nào