PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • 1. Phương trình cơ bản
  • 2. Các dạng phương trình thường gặp
    • a. Dạng 1
    • b. Dạng phương trình đẳng cấp
    • c. Dùng công thức, phân tích, nhân tử đưa về phương trình đa thức, phương trình tích
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 09. LƯỢNG GIÁC

Bài 02. Các vấn đề xoay quanh phương trình lượng giác

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 490

Chưa có thông báo nào