PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

CHUYÊN ĐỀ 09. LƯỢNG GIÁC

Bài 02. Các vấn đề xoay quanh phương trình lượng giác

Độ dài: 34 phút

Tóm tắt nội dung
Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • 1. Phương trình cơ bản
  • 2. Các dạng phương trình thường gặp
    • a. Dạng 1
    • b. Dạng phương trình đẳng cấp
    • c. Dùng công thức, phân tích, nhân tử đưa về phương trình đa thức, phương trình tích
X