Học tốt 11

PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 10. CÁC KIẾN THỨC ĐẶC THÙ CỦA CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11

Bài 05. Phép biến hình và ứng dụng

Độ dài: 35 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • 1. Các phép biến hình
    • Phép tịnh tiến, đối xứng tâm, đối xứng trục, vị tự
    • Phép quay
  • 2. Bài tập
X