PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • 1. Vấn đề liên quan đến đường thẳng, mặt phẳng, điểm
    • Vấn đề 1
    • Vấn đề 2
  • 2. Các vấn đề liên quan đến mặt cầu
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 06. HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG KHÔNG GIAN (HÌNH OXYZ)

Bài 7. Bài toán cực trị hình Oxyz (Tham khảo)

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 675

Chưa có thông báo nào