PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

CHUYÊN ĐỀ 06. HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG KHÔNG GIAN (HÌNH OXYZ)

Bài 7. Bài toán cực trị hình Oxyz

Độ dài: 26 phút

Tóm tắt nội dung
Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • 1. Vấn đề liên quan đến đường thẳng, mặt phẳng, điểm
    • Vấn đề 1
    • Vấn đề 2
  • 2. Các vấn đề liên quan đến mặt cầu
X