PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • 1. Sơ đồ tổng quát
  • 2. Ví dụ
    • VD1+VD1'
    • VD1''
    • VD2
    • VD3
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 01. HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 14. Kỹ năng đọc đồ thị hàm số và bảng biến thiên

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 572

Chưa có thông báo nào