PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
 • Bài toán tương giao
  • Dạng 1. Tương giao hàm tường minh
  • VD
  • Dạng 2. Bài toán tham số
  • Dạng 3. Tương giao hàm hợp
 • Bài toán tiếp tuyến
  • Lí thuyết
  • Dạng 1. Tiếp tuyến tại điểm
  • Dạng 2. Viết PTTT khi biết hệ số góc
Nhấn để bật tiếng
X

ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH

Các dạng bài toán cốt lõi về hàm số xuất hiện trong đề thi (P3)

Độ dài: 55 phút - Số lượt học 6.619

Chưa có thông báo nào