PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
 • Bài toán tương giao
  • Dạng 1. Tương giao hàm tường minh
  • VD
  • Dạng 2. Bài toán tham số
  • Dạng 3. Tương giao hàm hợp
 • Bài toán tiếp tuyến
  • Lí thuyết
  • Dạng 1. Tiếp tuyến tại điểm
  • Dạng 2. Viết PTTT khi biết hệ số góc
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH

Các dạng bài toán cốt lõi về hàm số xuất hiện trong đề thi (P3)

Độ dài: 55 phút - Số lượt học 1.259

Chưa có thông báo nào