PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
  • Tây Âu, Nhật Bản
  • Cách mạng KH-CN
  • Xu thế toàn cầu hóa
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1945 - 2000)

Bài 5. Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000). Cách mạng KH - CN và xu thế toàn cầu hóa.

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 361

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào