PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
  • Tây Âu, Nhật Bản
  • Cách mạng KH-CN
  • Xu thế toàn cầu hóa
Nhấn để bật tiếng
X

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1945 - 2000)

Bài 5. Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000). Cách mạng KH - CN và xu thế toàn cầu hóa.

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 2.849

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào