PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
  • Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp
  • Cuộc đấu tranh chống Pháp của nhân dân ta
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

LỊCH SỬ VIỆT NAM 1858 - 1918

Bài 2. Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 109

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào