PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
 • I. 1. Lí thuyết tính đơn điệu của hàm số
 • I.2.1. Dạng bài 1
  • VD1
  • VD2
  • VD3
  • VD4
 • I.2.2. Dạng bài 2
  • VD1
  • VD2
  • VD3
  • VD4
  • VD5
  • VD6
 • I.2.3. Dạng bài 3
  • VD1
  • VD2
 • II.1. Lí thuyết cực trị hàm số
  • 1.1. Cực trị hàm bậc ba
  • 1.2. Cực trị hàm bậc 4 trùng phương
 • II.2.1. Dạng bài 1
  • VD1
  • VD2
  • VD3
 • II.2.2. Dạng bài 2
  • VD1
  • VD2
  • VD3
  • VD4
 • II.2.3. Dạng bài 3
  • VD
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH

Các dạng bài toán cốt lõi về hàm số xuất hiện trong đề thi (P1)

Độ dài: 60 phút - Số lượt học 3.098

Chưa có thông báo nào