PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
 • I. 1. Lí thuyết tính đơn điệu của hàm số
 • I.2.1. Dạng bài 1
  • VD1
  • VD2
  • VD3
  • VD4
 • I.2.2. Dạng bài 2
  • VD1
  • VD2
  • VD3
  • VD4
  • VD5
  • VD6
 • I.2.3. Dạng bài 3
  • VD1
  • VD2
 • II.1. Lí thuyết cực trị hàm số
  • 1.1. Cực trị hàm bậc ba
  • 1.2. Cực trị hàm bậc 4 trùng phương
 • II.2.1. Dạng bài 1
  • VD1
  • VD2
  • VD3
 • II.2.2. Dạng bài 2
  • VD1
  • VD2
  • VD3
  • VD4
 • II.2.3. Dạng bài 3
  • VD
Nhấn để bật tiếng
X

ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH

Các dạng bài toán cốt lõi về hàm số xuất hiện trong đề thi (P1)

Độ dài: 60 phút - Số lượt học 14.274

Lưu ý: trong VD3 (Dạng 1), Thầy đặt nhân tử chung nhầm trong biểu thức tính $$y'$$ của ý D. Các em sửa lại thành \[y' = 2x\left( {2{x^2} + 1} \right)\] nhé.

Chưa có thông báo nào