PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
 • Giới thiệu chung
 • I. Mở rộng mặt phẳng
 • II. Dùng quan hệ song song
  • VD1
  • VD2
 • III. Dùng quan hệ vuông góc
  • Lí thuyết
  • VD1
  • VD2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

HÌNH HỌC

Thiết diện và bài toán tỉ lệ

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 151

Chưa có thông báo nào