PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
 • Giới thiệu chung
 • I. Mở rộng mặt phẳng
 • II. Dùng quan hệ song song
  • VD1
  • VD2
 • III. Dùng quan hệ vuông góc
  • Lí thuyết
  • VD1
  • VD2
Nhấn để bật tiếng
X

HÌNH HỌC

Thiết diện và bài toán tỉ lệ

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 1.324

Chưa có thông báo nào