PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
 • I. Thể tích khối chóp
  • Loại 1. Chóp dễ xác định đường cao
  • VD1
  • VD2
  • Loại 2. Chóp khó xác định đường cao
  • VD1
  • VD2
 • II. Thể tích khối lăng trụ
Nhấn để bật tiếng
X

HÌNH HỌC

Thể tích, tỉ lệ thể tích

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 1.443

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào