PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
 • I. Dạng bài CO phản ứng với kim loại
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
 • II. Dạng bài về HNO3
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
 • III. Dạng bài tổng hợp NH3
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

HỆ THỐNG KIẾN THỨC HÓA HỌC LỚP 11

Bài 2. Nhóm C, Si, N, P

Độ dài: 58 phút - Số lượt học 101

Chưa có thông báo nào