PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
 • I. Dạng bài CO phản ứng với kim loại
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
 • II. Dạng bài về HNO3
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
 • III. Dạng bài tổng hợp NH3
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG KIẾN THỨC HÓA HỌC LỚP 11

Bài 2. Nhóm C, Si, N, P

Độ dài: 58 phút - Số lượt học 1.079

Chưa có thông báo nào