PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
 • Lí thuyết
 • Dạng 1. Các phép toán cơ bản
  • VD1
  • VD2
  • VD3
  • VD4
  • VD5
 • Dạng 2. Bài toán quỹ tích
  • VD1
  • VD2
  • VD3
  • VD4
  • VD5
 • Dạng 3. Bài toán về phương trình phức
  • VD1
  • VD2
  • VD3
  • VD4
  • VD5
  • VD6
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH

Tổng hợp các dạng toán cơ bản về số phức

Độ dài: 66 phút - Số lượt học 170

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào