PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
 • Lí thuyết
 • Dạng 1. Các phép toán cơ bản
  • VD1
  • VD2
  • VD3
  • VD4
  • VD5
 • Dạng 2. Bài toán quỹ tích
  • VD1
  • VD2
  • VD3
  • VD4
  • VD5
 • Dạng 3. Bài toán về phương trình phức
  • VD1
  • VD2
  • VD3
  • VD4
  • VD5
  • VD6
Nhấn để bật tiếng
X

ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH

Tổng hợp các dạng toán cơ bản về số phức

Độ dài: 66 phút - Số lượt học 3.739

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào