PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
 • Dạng 1. Dạng bài Al3+ và OH-
  • Phương pháp chung
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
  • Ví dụ 6
 • Dạng 2. Phản ứng nhiệt nhôm
  • Phương pháp chung
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

HỆ THỐNG KIẾN THỨC HÓA HỌC LỚP 12

Bài 7. Nhôm và hợp chất

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 40

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào