PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
 • Dạng 1. Dạng bài Al3+ và OH-
  • Phương pháp chung
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
  • Ví dụ 6
 • Dạng 2. Phản ứng nhiệt nhôm
  • Phương pháp chung
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG KIẾN THỨC HÓA HỌC LỚP 12

Bài 7. Nhôm và hợp chất

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 713

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào