PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
 • 1. Hình nón nội tiếp - ngoại tiếp hình chóp
  • Lí thuyết
  • VD1
  • VD2
  • VD3
 • 2. Hình trụ nội tiếp - ngoại tiếp hình lăng trụ
 • 3. Mặt cầu nội tiếp - ngoại tiếp khối đa diện
  • Lí thuyết + VD1
  • VD2, 3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

HÌNH HỌC

Các bài toán về nội tiếp - ngoại tiếp

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 80

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào