PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
 • 1. Hình nón nội tiếp - ngoại tiếp hình chóp
  • Lí thuyết
  • VD1
  • VD2
  • VD3
 • 2. Hình trụ nội tiếp - ngoại tiếp hình lăng trụ
 • 3. Mặt cầu nội tiếp - ngoại tiếp khối đa diện
  • Lí thuyết + VD1
  • VD2, 3
Nhấn để bật tiếng
X

HÌNH HỌC

Các bài toán về nội tiếp - ngoại tiếp

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 953

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào