[Nển tảng Vật lí 12] Chuyên đề Dòng điện xoay chiều

  Mục lục bài giảng
  • 1) Điện áp và dòng điện xoay chiều
  • 2) Giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện xoay chiều và điện áp xoay chiều
    • a) Dòng điện hiệu dụng
    • b) Điện áp hiệu dụng
Nhấn để bật tiếng
X

Điện áp xoay chiều và Dòng điện xoay chiều

Bài 1: Khái niệm điện áp xoay chiều và dòng điện xoay chiều

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 6

Lưu ý: clip 1a) phút 7:30, các em sửa biểu thức trên bảng thầy viết như sau:

$${P_t} = \frac{{I_0^2R}}{2} + \frac{{I_0^2R}}{2}{\rm{cos(2}}\omega {\rm{t + 2}}\varphi )$$

Chưa có thông báo nào