[Nển tảng Vật lí 12] Chuyên đề Dòng điện xoay chiều

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

Truyền tải điện năng

Bài 2: Bài tập truyền tải điện năng

Độ dài: 9 phút - Số lượt học 6

Chú ý: Trong ví dụ 1, phút thứ 0:35, các em sửa lại như sau$$ \left\{ \begin{array}{l} {{P}_{hp}}=\frac{{{P}^{2}}. r}{{{U}^{2}}. {{\cos }^{2}}\varphi } \\ P{{'}_{hp}}=\frac{{{P}^{2}}. r}{U{{'}^{2}}. {{\cos }^{2}}\varphi } \end{array} \right. $$

Chưa có thông báo nào