[Nển tảng Vật lí 12] Chuyên đề Dòng điện xoay chiều

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng
X

Máy biến áp

Bài 2: Bài tập máy biến áp

Độ dài: 12 phút - Số lượt học 4

Chú ý: trong ví dụ 2, phút thứ 1:24 các em sửa lại như sau:

\[{{U}_{2}}=\left( 0,5-\frac{n}{{{N}_{1}}} \right){{U}_{1}}\]

Chưa có thông báo nào