[Nển tảng Vật lí 12] Chuyên đề Dòng điện xoay chiều

  Mục lục bài giảng
  • 1) Cộng hưởng
  • 2) Điều kiện và tính chất
Nhấn để bật tiếng
X

Cộng hưởng điện

Bài 1: Hiện tượng cộng hưởng trong mạch RLC không phân nhánh

Độ dài: 11 phút - Số lượt học 8

Chưa có thông báo nào