[Nển tảng Vật lí 12] Chuyên đề Dòng điện xoay chiều

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng
X

Mạch có RLC mắc nối tiếp

Bài 2: Bài tập mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh

Độ dài: 9 phút - Số lượt học 3

Chưa có thông báo nào