[Nển tảng Vật lí 12] Chuyên đề Dòng điện xoay chiều

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng
X

Mạch điện chỉ chứa C

Bài 2: Bài tập mạch điện xoay chiều chỉ chứa tụ điện

Độ dài: 10 phút - Số lượt học 2

Chưa có thông báo nào