[Nển tảng Vật lí 12] Chuyên đề Dòng điện xoay chiều

  Mục lục bài giảng
  • 1) Cuộn cảm thuần
  • 2) Suất điện động tự cảm
  • 3) Dòng điện xoay chiều qua cuộn cảm
  • 4) Công suất tiêu thụ trên cuộn cảm
Nhấn để bật tiếng
X

Mạch điện chỉ chứa L

Bài 1: Dòng điện xoay chiều qua cuộn cảm thuần

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 10

Chưa có thông báo nào