[Nển tảng Vật lí 12] Chuyên đề Dòng điện xoay chiều

  Mục lục bài giảng
  • 1) Điện trở
    • Ví dụ 1
    • Ví dụ 2
  • 2) Dòng điện xoay chiều qua R
    • Ví dụ 3
    • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng
X

Mạch điện chỉ chứa R

Bài 2: Bài tập mạch điện xoay chiều chỉ chứa điện trở

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 7

Chưa có thông báo nào