[Nển tảng Vật lí 12] Chuyên đề Dòng điện xoay chiều

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng
X

Cộng hưởng điện

Bài 2: Bài tập cộng hưởng trong mạch RLC không phân nhánh

Độ dài: 10 phút - Số lượt học 3

Chưa có thông báo nào