[Nển tảng Vật lí 12] Chuyên đề Dòng điện xoay chiều

  Mục lục bài giảng
  • 1) Tụ điện phẳng
  • 2) Dòng điện xoay chiều qua tụ
  • 3) Công suất tiêu thụ điện của tụ
Nhấn để bật tiếng
X

Mạch điện chỉ chứa C

Bài 1: Dòng điện xoay chiều qua tụ điện

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 6

Chưa có thông báo nào