[Nển tảng Vật lí 12] Chuyên đề Dòng điện xoay chiều

  Mục lục bài giảng
  • Lực từ tác dụng lên khung dây
  • Từ trường quay
  • Rôto lồng sóc
Nhấn để bật tiếng
X

Máy phát điện xoay chiều - Động cơ không đồng bộ

Bài 3: Động cơ không đồng bộ ba pha

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 4

Chưa có thông báo nào