[Nển tảng Vật lí 12] Chuyên đề Dòng điện xoay chiều

  Mục lục bài giảng
  • 1) Điện trở
  • 2) Dòng điện xoay chiều qua R
Nhấn để bật tiếng
X

Mạch điện chỉ chứa R

Bài 1: Dòng điện xoay chiều qua điện trở thuần

Độ dài: 10 phút - Số lượt học 4

Chưa có thông báo nào