[Nển tảng Vật lí 12] Chuyên đề Dòng điện xoay chiều

  Mục lục bài giảng
  • 1) Cấu tạo
  • 2) Biến đổi điện áp
  • 3) Biến đổi dòng điện
  • 4) Máy biến áp không lí tưởng
Nhấn để bật tiếng
X

Máy biến áp

Bài 1: Máy biến áp

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 4

Chưa có thông báo nào