HM10 Tổng ôn Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Bài 1+2+3+4+5+6
  • Bài 7+8+9+10
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 1: Căn thức

Bài 02. Căn bậc hai chứa biến.

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 4.263


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Căn bậc hai chứa biến
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào