HM10 Tổng ôn Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1,2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 4: Phương trình bậc hai chứa tham số

Bài 01. Bài toán về số nghiệm.

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 2.188


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Bài toán về số nghiệm.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào