Nền tảng Ngữ văn - Thầy Đặng Ngọc Khương, Thầy Phạm Hữu Cường

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
  • Đọc hiểu chi tiết
    • 4 câu đầu
    • 12 câu tiếp
    • 2 câu cuối và tổng kết
Nhấn để bật tiếng

NGHỊ LUẬN VĂN HỌC - LỚP 10 - HỌC KÌ II (THAM KHẢO)

Bài 06: Truyện Kiều (Tiếp theo - Chí khí anh hùng)

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 5


Đoạn trích Chí khí anh hùng gồm từ câu 2213 đến 2230 viết về người anh hùng Từ Hải. Nhân vật này là một sáng tạo đặc sắc của Nguyễn Du, đồng thời cũng cho thấy tài năng trong nghệ thuật miêu tả của ông. Các em hãy cùng theo dõi bài giảng nhé!

Chưa có thông báo nào