Ôn luyện Toán 11 - Thầy Lê Đức Thiệu, Thầy Chu Văn Hà

  Mục lục bài giảng
  • Casio giải toán tìm hệ số trong khai triển có 2 số hạng đều chứa x
    • VD1
    • VD2
  • Casio giải toán tìm hệ số trong khai triển có 2 số hạng đều chứa 2 biến x,y
    • VD3
    • VD4
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG II. TỔ HỢP - NHỊ THỨC - XÁC SUẤT

Bài 7. Sử dụng Casio giải toán nhị thức

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 2.333

Lưu ý: trong VD2 thầy khai triển nhầm số mũ các em thay 12 thành 14 nhé

Chưa có thông báo nào