Ôn luyện Toán 11 - Thầy Lê Đức Thiệu, Thầy Chu Văn Hà

  Mục lục bài giảng
  • Bài toán 1
  • Bài toán 2
  • Bài toán 3
  • Bài toán 4
Nhấn để bật tiếng
X

Chương II. Bài tập về đường và mặt trong không gian. Quan hệ song song

Bài 3. Xác định giao tuyến giữa hai mặt phẳng (Phần 2)

Độ dài: 57 phút - Số lượt học 3.593

Bài giảng dạy các em cách xác định giao tuyến giữa 2 mặt phẳng một cách nhanh nhất thông qua các bài tập minh họa cụ thể dễ hiểu từ dễ đến khó !

Lưu ý: Trong bài toán 1, thầy có ghi nhầm đề bài $$2SM=MA$$, các em sửa thành $$SM=2MA$$

Chưa có thông báo nào