Ôn luyện Toán 11 - Thầy Lê Đức Thiệu, Thầy Chu Văn Hà

  Mục lục bài giảng
  • Bài toán 1
  • Bài toán 2
  • Bài toán 3
  • Bài toán 4
Nhấn để bật tiếng

Chương II. Bài tập về đường và mặt trong không gian. Quan hệ song song

Bài 3. Xác định giao tuyến giữa hai mặt phẳng (Phần 2)

Độ dài: 57 phút - Số lượt học 2.086

Bài giảng dạy các em cách xác định giao tuyến giữa 2 mặt phẳng một cách nhanh nhất thông qua các bài tập minh họa cụ thể dễ hiểu từ dễ đến khó !

Lưu ý: Trong bài toán 1, thầy có ghi nhầm đề bài $$2SM=MA$$, các em sửa thành $$SM=2MA$$

Chưa có thông báo nào