Học tốt Tiếng Anh 9 - Cô Hoàng Hải Yến (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Pronunciation (Activity 5,6)
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 1: Local environment - A closer look 1

Unit 1: Local environment - Pronunciation

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 3.606

Chưa có thông báo nào