Học tốt Tiếng Anh 9 - Cô Hoàng Hải Yến (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
 • Vocabulary
  • Activity 1
  • Activity 2
  • Activity 3
 • Grammar
  • Activity 4
  • Activity 5
 • Communication (Activity 6)
 • Review
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 8: Tourism - Looking back & Project

Unit 8: Tourism - Looking back & Project

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 476

Chưa có thông báo nào