Học tốt Tiếng Anh 9 - Cô Hoàng Hải Yến (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Activity 1
    • Vocabulary
    • Listen and read
    • Exercises
  • Activity 2
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 12: My future career - Getting started

Unit 12: My future career - Getting started

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 295

Chưa có thông báo nào