Học tốt Tiếng Anh 9 - Cô Hoàng Hải Yến (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Vocabulary
  • Activity 1
  • Activity 2,3
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 4: Life in the past - Getting started

Unit 4: Life in the past - Getting started

Độ dài: 6 phút - Số lượt học 1.531

Chưa có thông báo nào