Học tốt Tiếng Anh 9 - Cô Hoàng Hải Yến (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Vocabulary
  • Exercise 1
  • Exercise 2
  • Exercise 3
  • Exercise 4
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 3: Teen stress and pressure - Getting started

Unit 3: Teen stress and pressure - Getting started

Độ dài: 4 phút - Số lượt học 2.387

Chưa có thông báo nào