Học tốt Tiếng Anh 9 - Cô Hoàng Hải Yến (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Speaking (Activity 4)
  • Review
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 2: City life - Skills 1

Unit 2: City life - Speaking

Độ dài: 3 phút - Số lượt học 1.153

Chưa có thông báo nào