Học tốt Tiếng Anh 9 - Cô Hoàng Hải Yến (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Activity 1
  • Activity 2
  • Activity 3
  • Activity 4
  • Activity 5
  • Activity 6
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 6: Vietnam: Then and now - A closer look 2

Unit 6: Vietnam: Then and now - Grammar

Độ dài: 5 phút - Số lượt học 836

Chưa có thông báo nào