Học tốt Tiếng Anh 9 - Cô Hoàng Hải Yến (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
 • Vocabulary
  • Activity 1
  • Activity 2
  • Activity 3
  • Activity 4
 • Activity 5 (Grammar)
 • Activity 6 (Communication)
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 9: English in the world - Looking back & Project

Unit 9: English in the world - Looking back & Project

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 364

Chưa có thông báo nào