Học tốt Tiếng Anh 9 - Cô Hoàng Hải Yến (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Vocabulary
  • Activity 1
  • Activity 2
  • Activity 3
  • Activity 4
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 6: Vietnam: Then and now - A closer look 1

Unit 6: Vietnam: Then and now - Vocabulary

Độ dài: 4 phút - Số lượt học 779

Lưu ý: clip 4 phần lựa chọn đáp án các bạn sửa lại giúp cô đáp án f - 6 thành f - 1 nhé!

Chưa có thông báo nào