Học tốt Tiếng Anh 9 - Cô Hoàng Hải Yến (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Activity 1
    • Vocabulary
    • Listen and read
    • Exercise
  • Activity 2,3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 11: Changing roles in society - Getting started

Unit 11: Changing roles in society - Getting started

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 299

Chưa có thông báo nào