Học tốt Tiếng Anh 9 - Cô Hoàng Hải Yến (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Activity 1
    • Vocabulary
    • Listen and read
    • Exercise
  • Activity 2,3
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 11: Changing roles in society - Getting started

Unit 11: Changing roles in society - Getting started

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 462

Chưa có thông báo nào