Học tốt Tiếng Anh 9 - Cô Hoàng Hải Yến (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Vocabulary
  • Activity 1
    • Listen and read
    • Exercise
  • Activity 2
  • Activity 3
  • Review
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 2: City life - Getting started

Unit 2: City life - Getting started

Độ dài: 7 phút - Số lượt học 3.001

Chưa có thông báo nào